http://www.kingson.se/logotyper/bill_logo_6.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Kingson Hemsida!
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN
Webbutik » Integritetspolicy

Integritetspolicy


Vad är GDPR?


Den 25 maj 2018 börjar det nya skyddsförordningen i alla EU-medlemsstater. Syftet med GDPR är att stärka skyddet för enskilda personer och reglera företagens hantering av personuppgifter.

GDPR ersätter Dataskyddsdirektivet från 1995, samt alla medlemsländers nuvarande nationella bestämmelser, bland annat PUL, (Personuppgiftslagen).

Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) vill vi informera om uppdateringar i vår integritetspolicy. Du kan känna att din personliga information kommer att vara säker i vår organisation Trädgårdsteknik AB.

I denna integritetspolicy vill vi förklara hur vi samlar in och använder din personliga information.

För vilka ändamål behandlar vi din personliga information?


Administration av ditt köp

Vi använder enbart våra kunders personuppgifter i eget förvärv.Vi behandlar ditt namn, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer ("din kontaktinformation") för att behandla ditt köp och uppfylla våra åtaganden till dig som kund. Den rättsliga grunden för detta är att det är nödvändigt för oss att uppfylla åtagandet i fråga om ditt köp. Om dina kontaktuppgifter inte lämnas till oss kan vi inte hantera ditt köp eller på annat sätt uppfylla våra åtaganden i relation till dig.

Vi bearbetar också dina kontaktuppgifter samt detaljer om ditt köp för att hantera dina krav på orderavbeställning eller garanti. Den rättsliga grunden för detta är att det är nödvändigt för oss att uppfylla åtagandena avseende ditt köp.

Marknadsföring av våra produkter och tjänster via e-post

Om du har gett ditt samtycke till detta när du köpte, använder vi också ditt namn och din e-postadress för att marknadsföra våra produkter via e-post genom att skicka nyhetsbrev och kampanjer. Vi skickar även vårt nyhetsbrev till dig om du har begärt detta specifikt via formuläret på vår hemsida. För att du ska kunna få erbjudanden som är relevanta för dig kommer vi i vissa fall att justera innehållet med hjälp av profileringsdata (se förklaring nedan). Du kan också avregistrera dig från att få nyhetsbrev och kampanjer genom att klicka på länken för abonnemang i e-postmeddelandet.

profilering

När du använder vår hemsida samlar och analyserar du automatiskt din IP-adress, din inköpshistorik, objekt som du har visat intresse för och ditt webbläsarbeteende på vår webbplats ("Profildata"). Därför använder vi Google Analytics-verktyget. Vår analys av profildata ger oss ökad kunskap och förståelse för våra kunder i allmänhet och gör det också möjligt för oss att presentera erbjudanden direkt på vår hemsida som vi tror är relevanta för dig (sk profiling). Den rättsliga grunden för detta är vårt legitima intresse för att kunna utveckla vår verksamhet och marknadsföra produkter till dig som vi tror att du kan vara intresserad av.

För att förhindra information om att du sparas via Google Analytics kan du använda en tillägg till webbläsare som du hittar här.

Google Analytics "Opt-out" tillägg till webbläsare, på engelska

Sekretesspolicy på Google Analytics webbplats

Vem har tillgång till din personliga information?


Dina uppgifter behandlas vanligtvis bara av oss. Vi kan dock dela din information med våra partners enligt nedan.

  • Våra administrativa personal kan få tillgång till vår personliga information vi hanterar om dig, men endast i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra åtaganden gentemot oss.
  • Betalningsleverantörer (klarna & dibs).
  • För att kunna leverera din order till dig, delar vi dina kontaktuppgifter med logistikföretag för leveransändamål.


Hur länge sparar vi din personliga information?


De personuppgifter vi behandlar för att administrera ditt köp eller att uppfylla våra skyldigheter som leverantör sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att hantera ditt köp eller uppfylla våra åtaganden.

I bokföringsskäl sparar vi information om ditt order- och serviceavtal i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Om du har gett ditt samtycke till att ta emot e-postmarknadsföring från oss, sparar vi ditt namn och din e-postadress för detta ändamål tills du avbryter prenumerationen.

Dina personuppgifter kan lagras längre än vad som anges ovan i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag, föreskrifter eller myndighetsdirektiv.

Hur skyddas dina personuppgifter?


Vi använder IT-system för att skydda sekretessen och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (exempelvis olovlig tillgång, förstörelse eller skada) och Säkerheten uppdateras kontinuerligt. Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra redovisade ändamål har tillgång till dem.
Dina personuppgifter behandlas alltid i Sverige (Personuppgiftsbiträden, stationerade servrar).